Loslaten is de voorwaarde

zotikos is ervan overtuigd dat iedere leider, iedere manager, ieder team, ontwikkelingspotentieel heeft. En dat potentieel kan enkel worden aangeboord als de bereidheid er is om zich kwetsbaar op te stellen: de bereidheid om zich uit de bestaande comfort-zone te bewegen, op weg naar een nieuwe, meer authentieke, comfort-zone. Loslaten gaat vooraf aan ontwikkeling.

zotikos zoekt met u naar authentieke motivatie, naar drijfveren, naar intrinsieke zingeving. U bent de baas, u bent de leider in de zoektocht naar persoonlijke en team-ontwikkeling. Zotikos faciliteert, legt de verbinding tussen denken, voelen en doen. Helpt mee met het ontdekken en loslaten van belemmeringen door persoonlijke kracht.